Menu

Om oss

Om Bromma Sport & Rehab

Vi är en Idrottsklinik och erbjuder undersökning, diagnostisering, behandling och rehab-träning av motions- och idrottsskador.

Kliniken har Leg.fysioterapeuter (nya namnet för leg.sjukgymnaster) som är specialiserade inom idrottsmedicin, OMT, ortopedisk rehabilitering (efter fraktur, operation mm), smärta och Reumatologi.

Flera av oss har utbildning och stor erfarenhet av att arbeta med idrottande barn och ungdomar.

Vi prioriterar idrottsaktiva barn och ungdomar men alla med ambitioner om en hög fysisk aktivitetsnivå utifrån sina förutsättningar är välkomna såväl Elit som motionär.

Vi förutsätter att du ser träning som en naturlig del i ditt tillfrisknande.