Menu

Behandling


Vi ser träning som en självklar del i ditt tillfrisknande och använder alltid träning som en del i behandlingen.

Utöver det använder vi en rad olika behandlingsmetoder beskrivna nedan.

  • OMT
  • OMI
  • McKenzie
  • Akupunktur
  • NMES
  • TENS
  • LASER
  • TRAKTION