Menu

Diagnostisering


Efter Anamnes och Undersökning kommer vi fram till en diagnos. Det kan vara en specifik diagnos så som Korsbandsskada, meniskskada, ledbandskada, muskelskada. Det kan även vara en Funktionsdiagnos som beskriver vad som är problemet, så som instabilitet, stramhet etc.

Därefter gör vi upp en behandlings- och Rehab-plan tillsammans med dig och självklart specialanpassad för just dina besvär, mål och ambitioner.