Menu

Undersökning

Anamnes

Vi börjar alltid med en ANAMNES. Det innebär att vi genom en kort intervju låter dig berätta om vad ditt problem är. Vi ställer frågor som hjälper oss att förstå hur din skada eller smärta uppkommit.

Manuell undersökning:

Vi undersöker och analyserar genom att titta, känna och göra olika tester för att på så sätt ta reda på var skadan sitter, vilken struktur (led, sena, muskel, nerv) som är skadad eller ger upphov till smärtan och vad som kan vara orsaken till att du fått ont just där du har ont.