Menu

Välkommen till Bromma Sport & Rehab

Vi är en Idrottsklinik och erbjuder undersökning, diagnostisering, behandling och rehab-träning av motions- och idrottsskador och för dig som vill vara fysiskt aktiv.

Vår vision

Att vara den bästa kliniken för dig som kund och patient såväl som för våra medarbetare.

Mission

Att med hög kompetens, god evidens och enligt senaste rön, bedriva fysioterapeutisk verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med inriktning mot motions- och idrottsskador samt funktionsproblem och smärta från rörelse- och stödjeapparaten.

Mål

Att på kortast möjliga tid och med bästa tänkbara resultat hjälpa våra kunder och patienter att uppnå gemensamt uppsatta mål.